Drie Nederlandse soldaten in uniform bij een wachtpost, 1905. (Beeld: Museum Volkenkunde)

Wie is het machtigst?

Eind negentiende eeuw groeit het nationalisme in Europa. Landen zijn trots op hun eigen land, volk en cultuur. Europese landen streven vanuit het modern imperialisme naar koloniën in Azië en Afrika, om een groot rijk op te bouwen. Door de industrialisatie kunnen landen betere en krachtigere wapens produceren. Het zorgt voor militarisme en veel landen zien oorlog als een manier om conflicten op te lossen. Met name tussen het Duitse keizerrijk en Groot-Brittannië ontstaat rond 1900 een wapenwedloop: wie is de grootmacht in Europa?

 

Nederland is dat in ieder geval niet. Het kleine land stelt zich bij conflicten neutraal op: ze kiezen geen partij. Vanwege de overzeese handel en de koloniën is Nederland gebaat bij vrede.