Demonstratie voor legalisering abortus in Amsterdam, 1977. (Beeld: Nationaal Archief)

Weg met het hokjesdenken

De zuilen brokkelen in de jaren zestig af. De ontzuiling is ingezet. Steeds meer mensen willen zelf beslissingen nemen. Het ‘hokjesdenken’ maakt plaats voor een vrijere invulling van het leven. Het zorgt voor nieuwe normen en waarden. Autoriteiten en tradities worden ter discussie gesteld, zoals het koningshuis in Nederland. Jongeren wachten niet meer met seks tot ze getrouwd zijn. En anderen willen helemaal niet trouwen.

 

Vanaf 1968 worden verschillende feministische actiegroepen opgericht. Zij eisen met acties een gelijkere behandeling voor vrouwen: binnen het onderwijs, het gezin, maar ook het recht op abortus.

 

☞ Meer weten: Vrouwenemancipatie (De Jaren Zestig in de klas, SchoolTV)