Een affiche van Spijker Auto's Amsterdam, 1900-1925. (Beeld: ReclameArsenaal)

Vooruitgang en vertoon

De industrialisatie brengt de economie in veel landen op stoom. Nieuwe ontdekkingen als elektriciteit, de film en de auto veranderen het leven voor velen. Tegelijkertijd profiteren West-Europese landen rond 1900 van hun overzeese koloniën. Het imperialisme geeft landen macht en versterkt het nationalisme: trots op het eigen land en eigen cultuur.

 

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich begin twintigste eeuw door een sterke verzuiling. In de politiek uit zich dit in verschillende stromingen. De overheid stelt nieuwe sociale wetten op, om arbeiders en kinderen beter te beschermen. Overzee voert Nederland in Nederlands-Indië een ethische politiek, om het land met eigen normen en waarden ‘vooruit te helpen’.