In de Gazastrook vinden zeer regelmatig grote gevechten plaats, 2018. (Beeld: Flickr)

Voor altijd conflict?

Een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict lijkt ver weg. De Israëliërs en Palestijnen vertrouwen elkaar niet en velen geloven niet dat ze ooit vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Het verschil in geloof bemoeilijkt dit en de kloof groeit. In Israël zijn meer orthodoxe joden, die ook de bezette gebieden als hun land zien. Aan de Palestijnse kant komt de politieke islam op, die het westerse, joodse Israël als grote bedreiging zien voor hun islamitische waarden. Onder de Palestijnen is er ook meer verdeeldheid. De PLO erkent Israël wel, maar de later opgerichte verzetsgroep Hamas niet. De Israëlisch-Palestijnse spanningen beïnvloeden het Midden-Oosten en de tegenstellingen tussen de westerse en Arabische wereld.