Een voetbalclub binnen de Rooms Katholieke Voetbalbond, 1912. (Beeld: RBC Voetbal)

Vier belangrijke zuilen

Met de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in 1894, wordt ook de stem van de arbeiders en socialisten gebundeld in de politiek. Zij strijden voor algemeen kiesrecht en gelijkheid. De maatschappij is ingericht op het principe van verzuiling. Mensen groeperen zich op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. Elke groep heeft een eigen ‘zuil’, die naast elkaar bestaan.

 

Naast de protestanten en de socialisten zijn er ook de katholieken en de liberalen. De laatste groep is juist tegen de verzuiling, maar vormen door hun verzet – tegen hun zin in – de vierde zuil. De liberalen willen juist eenheid en een nationaal gevoel binnen Nederland. Niet alle mensen voelen zich in een van deze vier zuilen thuis. Zo zijn er ook kleinere ‘zuilen’, bijvoorbeeld van communisten of strenggelovigen.