Schilderij van de oversteek van George Washington over de rivier Delaware, 1776. (Beeld: Emanuel Leutze, 1851)

Strijd om onafhankelijkheid

Na de Britse overheersing komt de immigratie vanuit Nederland bijna volledig tot stilstand. Toch speelt Nederland indirect een rol bij een van de belangrijkste Amerikaanse gebeurtenissen: de onafhankelijkheidsoorlog. Deze oorlog ontstaat als de inwoners van de Britse kolonies in opstand komen tegen de Britse regering en hun koning. Ze willen af van de belastingen die zijn opgelegd en een eigen bestuur. Dertien Britse kolonies verenigen zich en kiezen George Washington tot hun leider. Op 4 juli 1776 tekenen de kolonies de Onafhankelijkheidsverklaring. Hierin staat dat de Britse regering niets meer te zeggen heeft in Amerika. De tekst heeft duidelijke inhoudelijke overeenkomsten met een eerdere onafhankelijkheidsverklaring: die van Nederland, zo’n 200 jaar eerder. Met het Plakkaat van Verlatinge werd de Spaanse koning Filips II niet langer erkend als baas van de Nederlanden.

 

In 1783 komt een einde aan de strijd tussen de kolonisten en de Britse regering. De dertien kolonies worden staten. Met een nieuwe grondwet wordt afgesproken dat elke staat een eigen bestuur krijgt, maar ook een federaal bestuur, met aan het hoofd een president. De eerste die die rol mag vervullen is George Washington, de held van de oorlog.

 

☞ Meer weten: Wanneer werd Amerika onafhankelijk? (High Speed History, SchoolTV)