Medewerkers in een nieuwe verloskamer in het ziekenhuis Mariastichting, 1983. (Beeld: Collectie Mariastichting)

Specialisatie in de zorg

Dankzij nieuwe technieken kunnen zieken beter worden behandeld. Met de intrede van de MRI-scanner in 1981 kan de ‘binnenkant’ van het lichaam beter bekeken worden. In ziekenhuizen ontstaan gespecialiseerde afdelingen, met gespecialiseerd personeel.