Arbeiders in een fabriek in Twente, eind negentiende eeuw. (Beeld: Twentse Welle)

Samen sterker

Na jaren van economische groei, ontstaat er in 1873 een crisis. Inflatie en oorlogen dragen hieraan bij. In Nederland verliezen veel arbeiders hun werk. Om voor zichzelf op te komen, richten ze vakbonden op. Door samen te werken, kunnen de arbeiders eisen stellen aan hun bazen – of staken als er niet wordt geluisterd. De arbeiders demonstreren ook voor algemeen kiesrecht: niet alleen de rijken, maar alle volwassenen moeten stemrecht krijgen.

 

De onrust en armoede onder de arbeiders groeit. Steeds meer liberalen staan daarom open voor sociale wetten. In 1874 wordt het Kinderwetje van de liberaal Van Houten aangenomen. In de wet staat dat kinderen onder de 12 jaar niet in fabrieken mogen werken. In de praktijk duurt het nog lang voor dit werkelijkheid wordt.

 

☞ Meer weten: Het Kinderwetje van Van Houten (Canon van Nederland)