Prent van de slavenmarkt in Aceh op het eiland Sumatra, 1873. (Beeld: Smeeton Tilly)

Produceren voor de overheerser

De koloniale samenleving van Nederlands-Indië is gebaseerd op ongelijkheid. Een kleine groep witte Nederlandse mannen is het machtigst. Racisme is aan de orde van de dag: de inheemse bevolking wordt door hun huidskleur als minderwaardig gezien. Bovendien zijn in twee eeuwen tijd naar schatting een half miljoen mensen als slaaf naar (voormalig) VOC-gebieden gebracht.

 

De kolonie moet geld opleveren voor Nederland. Maar door opstanden van, en oorlogen met de inheemse bevolking, kost Indië veel geld. In 1830 voert Nederland daarom het cultuurstelsel in op het eiland Java. Boeren moeten voortaan één vijfde deel van hun opbrengst afstaan aan Nederland. Dit zijn zogenoemde ‘cultuurproducten’, zoals koffie, tabak en suiker. Het cultuurstelsel zorgt voor grote armoede en hongersnoden onder de inheemse bevolking.

 

☞ Meer weten: Het cultuurstelsel (SchoolTV)