In Arnhem wordt vanaf 1870 een begin gemaakt met de aanleg van riolering. (Beeld: Gelders Archief)

Preventieve maatregelen

Nu er meer kennis is over hoe mensen ziek worden, moet er iets aan worden gedaan, vinden veel artsen. Ze willen dat de regering de leefomstandigheden van de arbeiders verbetert. Met preventieve maatregelen kan ziekte worden voorkomen. Vanaf 1880 krijgen veel steden riolering en worden waterleidingen aangelegd. Zo verdwijnen belangrijke besmettingsbronnen voor ziektes. Ongezonde krotwoningen worden vervangen. De kwaliteit van voedsel zal voortaan door een Keuringsdienst van Waren worden gecontroleerd.