Soldaten van het leger van de Republiek van Vietnam, gesteund door de Verenigde Staten, 1970.

Oorlog in Vietnam

Niet alleen Korea, ook Vietnam kent na de Tweede Wereldoorlog een communistisch noorden en een kapitalistisch zuiden. In 1955 breekt daar strijd uit. De burgeroorlog wordt tien jaar later door directe Amerikaanse inmenging de Vietnamoorlog. De Amerikaanse troepen verliezen na een langdurige en omstreden oorlog: heel Vietnam wordt communistisch.

 

☞ Meer weten: Wat was de Vietnamoorlog? (High Speed History, SchoolTV)