Schilderij van Indisch landschap met soldaten van het KNIL, circa 1860. (Beeld: Raden Saleh)

Leger brengt ‘vrede’

De VOC-handel in specerijen zorgt voor grote welvaart – voor Nederland, niet voor de Indische bevolking. Als in 1798 de VOC failliet gaat, neemt de Nederlandse staat de bezettingen over. Oost-Indië wordt zo een kolonie van Nederland en krijgt een nieuwe naam: Nederlands-Indië.

 

De regering richt het Koninklijk Nederlands-Indische leger (KNIL) op. Dit leger krijgt als taak om de Indische eilanden te veroveren en onder Nederlands bewind te brengen. Nederlanders noemen dit pacificatie, ofwel het brengen van vrede. Het past binnen de beweging van het modern imperialisme: het nastreven van een groot koloniaal rijk door Europese landen, waarbij hun eigen cultuur en manier van leven superieur is. In de praktijk is ‘het brengen van vrede’ een gewelddadige inname, waarbij vele doden vallen. De ingenomen gebieden komen onder indirect Nederlands bestuur: inheemse bestuurders krijgen de leiding, maar worden aangestuurd door een Nederlandse gouverneur-generaal.

 

☞ Meer weten: Hoe werd Indonesië een Nederlandse kolonie? (SchoolTV)