Amerikaanse soldaten vechten vlak bij de Ch'ongch'on rivier in Korea, 1950.

Koreaoorlog

In Europa blijft een oorlog uit – de Koude Oorlog blijft daar veelal geweldloos. Op andere plekken op aarde raakt de strijd wél verhit, zoals in Korea. Het land is na de Tweede Wereldoorlog opgedeeld in een communistisch noorden (gesteund door de Sovjet-Unie en China) en een kapitalistisch zuiden (gesteund door de Verenigde Staten). In 1950 valt het noorden het zuiden binnen. Amerikaanse soldaten vechten mee: zij willen voorkomen dat meer Aziatische landen communistisch worden als het noorden wint. Deze gedachte wordt de dominotheorie genoemd. Na drie jaar oorlog volgt een wapenstilstand, die tot op de dag van vandaag bestaat.

 

☞ Meer weten: Waarom zijn er twee Korea’s? (2018, SchoolTV)