De Arc de Triomphe is groen verlicht met de tekst ‘Accord De Paris c’est fait!’, 2016. (Beeld: Jean-Baptiste Gurliat)

Klimaatverandering tegengaan

De wereldwijde handel heeft een prijs. In Nederland zijn de arbeidsomstandigheden sinds het begin van de industrialisatie verbeterd, maar op andere plekken in de wereld is dit nog lang niet het geval. De economische groei – en bijbehorende uitstoot – zorgt voor klimaatverandering. In 2015 spraken bijna 200 landen af om de opwarming van de aarde tegen te gaan, door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Door duurzaam te produceren moeten deze doelen gehaald worden. Of dit genoeg zal zijn, en of de mens in staat is de leefwijze aan te passen, zal de toekomst uitwijzen.

 

☞ Meer weten: Kolen en gas (Canon van Nederland)