Demonstratie voor vrouwenkiesrecht (Amsterdam, 1914)

Kiesrecht voor iedereen

Mondjesmaat wordt het kiesrecht uitgebreid en mogen steeds meer mannen stemmen. In 1917 krijgen alle volwassen mannen in Nederland stemrecht. Vrouwen mogen zelf nog niet stemmen, maar kunnen wel gekozen worden. Zo wordt Suze Groeneweg een jaar later de eerste vrouw in de Tweede Kamer. In 1919 krijgen ook vrouwen actief stemrecht.

 

☞ Meer weten: Stemmenstrijd (NOS)