Brand in Rotterdam na het bombardement, mei 1940. (Beeld: Gemeentearchief Rotterdam)

Het begin van de Tweede Wereldoorlog

De neutraliteit van Nederland sneuvelt als op 10 mei 1940 Nederland wordt binnengevallen. De regering capituleert en de Duitse bezetters nemen het bestuur over. Het betekent het einde van het interbellum. En vooral het einde van de democratie en rechtsstaat in Nederland, voor vijf lange oorlogsjaren.

 

☞ Meer weten: Het bombardement van Rotterdam (SchoolTV)