Actievoerders demonstreren voor meer actie tegen klimaatverandering in Amersfoort, 2019

Grenzen aan groei

De introductie van de computer en de mobiele telefoon hebben het leven veranderd. In veel West-Europese landen, zoals in Nederland, is de consumptiemaatschappij veranderd in een informatiesamenleving, waarbij alles binnen handbereik lijkt – voor wie dit kan betalen. Tegelijkertijd worden de grenzen van de welvaart zichtbaarder. Groei en vooruitgang gaan ten koste van mensen, maar ook van de aarde zelf. Bovendien zorgt het streven naar macht vanuit het eigen gelijk voor nieuwe conflicten en oorlogen.