Kinderen demonstreren voor beter milieubeleid, 1972. (Beeld: Andere Tijden)

Geld versus milieu

Al eeuwen botsen economische belangen met die van een gezond milieu. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat hier meer aandacht voor. In 1972 komt de Club van Rome, een groep van wetenschappers en politici, met een rapport over milieuvervuiling. De aarde raakt uitgeput, is de conclusie. Door groeiende productie kan de aarde onleefbaar worden. De mens speelt hierin een grote rol. De regering komt met een steeds strenger milieubeleid. Toch staat deze continue onder druk door economische uitdagingen.

 

☞ Meer weten: Milieudenken in 1972 (Andere Tijden, SchoolTV)