Leden van het Europees Parlement stemmen door handopsteken, 2010. (Beeld: European Parliament)

Een voor allen, allen voor een?

Als in 2008 een grote economische crisis uitbreekt, blijkt hoe nauw de economieën binnen de Europese Unie zijn verbonden. Enkele landen als Portugal, Griekenland en Ierland komen in grote financiële problemen. Als hun economie zou instorten, heeft dat effect op de Nederlandse economie. Daarom besluit Nederland geld te geven aan de lidstaten in zwaar weer. Het zorgt voor discussie over de Europese Unie: in hoeverre moeten we andermans problemen oplossen?

Niet alleen op economisch gebied, ook de toename van Europese regelgeving zorgt voor discussie. De aanpak van vluchtelingen legt de verschillen tussen de lidstaten bloot. Tegelijkertijd willen veel landen juist met elkaar optrekken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 

☞ Meer weten: Hoe wordt de EU geregeerd? (SchoolTV)