Een rooms-katholiek jongensweeshuis in Amsterdam, 1928. (Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Een verzuilde samenleving

De tegenstellingen in de samenleving – over vooruitgang, politieke opvattingen en normen en waarden – komen tot uiting in de verzuiling. De Nederlandse samenleving bestaat uit verschillende zuilen die naast elkaar leven. De katholieken, de protestanten, de socialisten en de liberalen vormen de grootste groeperingen. Men gaat met mensen binnen de eigen zuil om en gaat naar eigen scholen, eigen ziekenhuizen, eigen winkels en eigen sportverenigingen. Bij verkiezingen wordt trouw op de eigen politieke partij gestemd: de confessionelen zijn de grootste. Met de opkomst van de radio ontstaan in 1924 verschillende omroepen, die zo hun eigen geluid kunnen laten horen.

 

☞ Meer weten: Wat is verzuiling? (Clipphanger)