Kaart van Indonesië̈ door de Ottomaanse Turk Khatib Çelebi, circa 1700.

Een ontdekte eilandengroep

Niet de Nederlanders, maar de Portugezen zijn de eersten die in 1498 per schip Indië weten te bereiken. Of ‘Indië’: het zijn op dat moment losse eilandengroepen met verschillende volkeren. Religie en cultuur worden vooral beïnvloed door contacten met andere landen. Naast het hindoeïsme en het boeddhisme, is het met name de islam die zich over de eilanden verspreidt, met een sultan aan het hoofd. Mede door de handel ontstaan rijke beschavingen.