Pieter Jelles Troelstra, de leider van de SDAP, spreekt bij een demonstratie, 1912.

Een mislukte revolutie

Een jaar voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, breekt in Rusland een revolutie uit. De communisten grijpen de macht: ze streven naar een eerlijkere verdeling van welvaart en meer macht voor de arbeiders. Dit inspireert Pieter Jelles Troelstra, de leider van de Nederlandse politieke partij SDAP. Hij roept op 12 november 1918, een dag na de wapenstilstand, op tot revolutie en het stichten van een communistische staat. Hij krijgt weinig steun: de mislukte revolutie wordt de ‘vergissing van Troelstra’ genoemd. De confessionele partijen, die op geloof zijn gebaseerd, zijn – en blijven – in de politiek de grootsten.

 

☞ Meer weten: De mislukte revolutie van Troelstra (Welkom in de Jaren 20 en 30)