Een reconstructie van de Joodse tempel, 2000 jaar geleden – één muur staat nu nog overeind, de Klaagmuur.

Een Joods koninkrijk

Zo ongeveer waar nu de staat Israël ligt, bestaat een Joods koninkrijk. Ze hebben een eigen, monotheïstische godsdienst, het Jodendom, en geloven in één god. In de stad Jeruzalem staan belangrijke Joodse gebedshuizen.

 

Het Joodse gebied valt uiteen als de Romeinen de macht overnemen. Veel Joden vertrekken naar andere landen. Met de diaspora verspreiden zij het geloof over de wereld. In het Midden-Oosten komt het christelijk geloof op, dat zich ook in Europa verspreidt. Vanaf de zevende eeuw ontstaat in het Midden-Oosten de islam. Voor alle drie de geloven – het Jodendom, het christendom en de islam – is Jeruzalem een heilige stad.