Prent van het scheepswerfterrein van de VOC op Oostenburg in Amsterdam, 1750. (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)

Een handelsmonopolie in Azië

De Nederlandse kooplieden concurreren niet alleen met andere landen, maar vooral met elkaar. Om dit te voorkomen, wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Ze krijgen een handelsmonopolie: alleen VOC-schepen mogen handeldrijven in Azië. De VOC krijgt van de regering ook het recht om oorlog te voeren, verdragen te sluiten en handelsposten te bouwen. Zo ontstaan op Oost-Indië en op andere Aziatische eilanden forten, havens, pakhuizen en woningen voor de Nederlandse kooplieden.

 

☞ Meer weten: Hoe wordt de VOC machtig in Indië? (SchoolTV)