Werklozen krijgen voedsel uitgedeeld in Nederland, circa 1930. (Beeld: Spaarnestad Foto)

Een economische crisis

Op economisch gebied neemt de welvaart in de jaren twintig toe. Nieuwe producten, zoals de stofzuiger en de auto, maken het leven comfortabeler. Toch leven nog veel mensen in slechte omstandigheden, in krotwoningen zonder hygiëne.

 

In 1929 breekt in de Verenigde Staten een beurscrash uit. Het zorgt voor een wereldwijde economische crisis. In Nederland gaan bedrijven failliet. Hierdoor neemt de werkloosheid en de armoede toe. Werklozen moeten in ruil voor een uitkering bijdragen aan werkverschaffingsprojecten, zoals het aanleggen van kanalen en wegen. Met een aanpassingspolitiek waarbij flink wordt bezuinigd, probeert de regering de crisis te bezweren. Het leidt tot toenemende onvrede in Nederland.

 

☞ Meer weten: Wat was de beurskrach? (High Speed History)