Lenin geeft een speech op het plein in Moskou, 1920. (Beeld: Scalarchives)

De Russische Revolutie

Eeuwenlang wordt Rusland bestuurd door een tsaar, een keizer van de familie Romanov. Samen met de adel heeft hij alle macht en rijkdom in handen. Het grootste deel van de bevolking is boer of arbeider en leeft in armoede.

 

In de Eerste Wereldoorlog vecht Rusland tegen Duitsland. Miljoenen soldaten komen om. Doordat veel boeren naar het front worde gestuurd, ontstaan grote voedseltekorten. In 1917 breken rellen uit. De tsaar treedt af en er komt een tijdelijke regering, maar er blijft onvrede. Vladimir Lenin, de leider van de communisten, speelt hierop in. Het communisme streeft naar een eerlijke verdeling van macht en welvaart. Bovendien belooft Lenin een einde te maken aan de oorlog en de honger. Het is het begin van de Russische Revolutie. Lenin grijpt de macht en Rusland wordt een communistische staat.