Rotterdamse kinderen krijgen op school melk aangeboden door het Amerikaanse Rode Kruis, 1946. (Beeld: US Information Service)

De opbouw van de verzorgingsstaat

Veel Nederlanders voelen zich in de jaren dertig in de steek gelaten door de regering. De economische problemen worden overschaduwd door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

 

Na vijf jaar oorlog willen in 1945 veel Nederlanders dat de regering meer doet om armoede te voorkomen. Een nieuwe regering van socialisten en confessionelen, onder leiding van minister-president Willem Drees, bouwt aan een verzorgingsstaat. Hierin krijgen burgers die dit nodig hebben een inkomen en gezondheidszorg. De regering wil dat niemand in Nederland langer in echte armoede leeft. Tevens moet het vertrouwen in de democratie zo worden verstevigd.

 

☞ Meer weten: Willem Drees (SchoolTV)