Demonstratie op het Museumplein tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland, 1981. (Beeld: Rob Bogaerts, Nationaal Archief)

De Koude Oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog komen de kapitalistische Verenigde Staten en de communistische Sovjet-Unie in conflict. Ze hebben beiden Europa bevrijd, maar zien door verschil in ideologie een andere toekomst. Het leidt in 1949 tot een definitieve scheiding tussen het kapitalistische West-Europa en het communistische Oost-Europa: in economie en bestuur, maar ook letterlijk door grensposten, muren en hekken. Beiden willen grote invloed uitoefenen. Het is de periode van de Koude Oorlog.

 

Door een continue wapenwedloop dreigt meermaals een nieuwe oorlog. Tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gebeurt dit niet. De ideologische strijd zorgt wel in onder meer Korea en Vietnam voor bloedige oorlogen.

 

Nederland staat aan de kant van de Verenigde Staten, onder meer door gelijke ideologie en economische steun. Dit zorgt regelmatig voor tegenstand, onder andere door het voornemen om Amerikaanse kernwapens in het land te plaatsen ter verdediging.

 

☞ Meer weten: Het IJzeren Gordijn (SchoolTV)