Schoolplaat van de industrie in Enschede, circa 1915. (Beeld: H. Heijenbrock)

De industrie vervuilt

Al zolang de mens op aarde rondloopt, gebruiken ze de natuur – en bedreigen deze. De industrialisatie verergert dit. Bossen worden gekapt en land wordt gebruikt voor industrie. De uitstoot van fabrieken, zoals door verbranding van steenkool, zorgt voor vervuiling van het water en de lucht. Dit merken mensen ook. In industriesteden komen uit schoorstenen dikke zwarte rookwolken. Afval wordt overal geloosd en drinkwater is vervuild. Besmettelijke ziekten maken veel slachtoffers en mensen worden niet oud.

 

Toch maken veel mensen zich niet druk om het milieu. De gevolgen op lange termijn zijn vaak nog onbekend. Bovendien overheersen economische belangen. Wetenschappers zien nu dat de temperatuur op aarde sinds 1880 significant is gestegen.