Werklozen in een stempellokaal, circa 1935. Om werklozen te controleren, moeten zij twee keer per dag een stempel halen. (Beeld: Nationaal Archief)

De groei remt af

De industrialisatie maakt Nederland een modern land. Er zijn nieuwe technologieën en producten, zoals gloeilampen, radio’s, auto’s en kunstmest. Niet alleen de landbouw en de industrie, maar vooral de handel neemt toe. De Rotterdamse haven is een handelsknooppunt voor Nederland en Europa. Bovendien neemt de bevolking in Nederland toe door betere leefomstandigheden.

 

Een wereldwijde economische crisis maakt in 1929 een voorlopig einde aan de economische groei. In Nederland ontstaat grote werkloosheid. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in 1940 zorgt voor ongekende schade.

 

☞ Meer weten: Wat was de beurskrach? (High Speed History, SchoolTV)