Prent van de 'Maatschappij van Weldadigheid', een gebied waar arme gezinnen een bestaan op kunnen bouwen als boer, omstreeks 1850.

De eerste sociale wet

De grootste groepen in het parlement vinden het hulp geven aan de armen geen taak van de overheid. Toch wordt in 1854 de eerste sociale wet aangenomen: de Armenwet. De liberalen en confessionelen zijn bang dat té veel armoede zou leiden tot diefstallen en rellen. Alleen armen die geen hulp van familie of de kerk kunnen krijgen, mogen aanspraak maken op de Armenwet. Veel geld zit er alleen niet in. En is de kas leeg? Dan heb je pech.

 

☞ Meer weten: Land zonder paupers (IJzeren Eeuw in de klas, SchoolTV)