Abraham Kuyper (1837-1920) aan het werk, eind negentiende eeuw. (Beeld: Spaarnestad Foto)

De eerste politieke partij

In de maatschappij leven al eeuwenlang verschillende groepen naast elkaar. Eind negentiende eeuw verenigen deze groepen zich sterker. De protestantse dominee Abraham Kuyper richt in 1879 de eerste nationale politieke partij op: de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Voor het eerst gaan Tweede Kamerleden samenwerken. Een jaar later richt hij de Vrije Universiteit op: gereformeerden hebben nu een ‘eigen’ universiteit. Er zijn kranten, scholen en verenigingen specifiek voor mensen met protestants-christelijke normen en waarden.

 

☞ Meer weten: Abraham de geweldige (De IJzeren Eeuw in de klas, SchoolTV)