Inwoners uit Oost- en West-Duitsland beklimmen de muur die Berlijn decennialang scheidde, 1989. (Beeld: Senaat Berlijn)

De Berlijnse muur valt

In verschillende Oost-Europese landen ontstaan opstanden en worden communistische regeringen afgezet. De legers van de Sovjet-Unie grijpen steeds vaker niet in. Ook in Oost-Duitsland demonstreren burgers. De druk wordt zo groot, dat in 1989 de grens tussen het oosten en westen wordt geopend. In Berlijn wordt de muur letterlijk afgebroken. Het jaar erop volgt de hereniging en wordt Duitsland weer één land.

 

☞ Meer weten: De val van de Berlijnse muur (SchoolTV)