Inwoners uit Oost- en West-Duitsland beklimmen de muur die Berlijn decennialang scheidde, 1989. (Beeld: Senaat Berlijn)

De Berlijnse muur valt

Bijna dertig jaar lang leven de inwoners van Duitsland gescheiden van elkaar. Door de politieke verschillen lijkt hereniging ver weg. Toch begint dit vanaf de jaren tachtig langzaam te veranderen. De nieuwe leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, zoekt toenadering met de westerse landen. In de DDR neemt de onvrede onder de burgers toe. Mede door de televisie zien zij hoe het leven in West-Duitsland is. Er worden grote demonstraties gehouden, voor meer democratie en vrij kunnen reizen. In 1989 valt daarom de Berlijnse muur – soms letterlijk, doordat stukken worden weggehakt.

 

☞ Meer weten: De val van de Berlijnse muur (SchoolTV)