Via een luchtbrug leveren Amerikanen goederen per vliegtuig af in West-Berlijn, 1948.

Berlijn geblokkeerd

Berlijn is na de Tweede Wereldoorlog, net als het land zelf, opgedeeld in vier zones. De stad ligt in het deel dat onder invloed is van de Sovjet-Unie. In het westen van Berlijn wordt een nieuwe munt ingevoerd. Dit maakt Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, woest. Hij sluit in 1948 alle toegangswegen naar West-Berlijn af. Niemand kan de stad meer in of uit en de toevoer van voedsel stopt. De Amerikanen omzeilen deze Blokkade van Berlijn door met vliegtuigen de stad te bevoorraden. Na een jaar heft Stalin de blokkade op, maar de verdeeldheid blijft.