Rotterdamse kinderen krijgen op school melk aangeboden door het Amerikaanse Rode Kruis, 1946. (Beeld: US Information Service)

Algemene ouderdomswet

De regering-Drees komt met nieuwe sociale wetten. In 1956 wordt de Algemene Ouderdomswet (AOW) ingevoerd. Iedere Nederlander van 65 jaar of ouder krijgt van de overheid een inkomen. Er komen ook uitkeringen voor mensen die werkloos zijn, weduwe of wees worden, arbeidsongeschikt raken of kinderen krijgen. De verzorgingsstaat biedt iedere Nederland sociale zekerheid: hulp van de overheid als je niet voor jezelf kunt zorgen. Het is een recht dat in de wetten is vastgelegd.