Twee 'kuiven' met leren jassen op een brommer, 1965. (Beeld: Nationaal Archief)

Afzetten tegen de gevestigde orde

De toename van welvaart en het ontstaan van de consumptiemaatschappij in Nederland, zorgt voor een nieuwe manier van leven. Het is steeds eenvoudiger om onafhankelijk van anderen te leven. Ook de komst van de televisie draagt hieraan bij. Via het scherm komen beelden van andere manieren van leven de huiskamer binnen.

 

Door de babyboom zijn er rond 1960 bovendien veel kinderen en jongeren in Nederland. Door de invloeden van buitenaf en toegenomen welvaart zijn zij minder afhankelijk van hun ouders. Ze ontwikkelen eigen ideeën en baseren hun groepen op andere criteria dan geloof of politieke overtuiging. Zo zorgen onder meer muziekstijl of kledingsmaak voor het ontstaan van jeugdculturen, zoals nozems, provo’s en hippies. Vrijetijdsbesteding wordt belangrijker: van films tot festivals.

 

Steeds meer jongeren leren door en profiteren van de groeiende economie. Mensen maken minder vaak keuzes op basis van de groep waartoe ze behoren, terwijl de individualisering toeneemt. Jongeren zijn zo minder vaak met het geloof bezig. Ook confessionele partijen krijgen minder stemmen. Het is het begin van de ontkerkelijking, die tot op de dag van vandaag doorzet in Nederland.

 

☞ Meer weten: Jeugdcultuur (De jaren zestig in de klas, SchoolTV)