Michiel de Ruyter

Naam: Michiel de Ruyter
Bijnaam: Bestevaêr
Leefde van: 1607 – 1676
Plaats: Zeeland, Nederland
Bekend van: zijn successen als zeeheld in de oorlog tegen de Engelsen

Bekijk de video over Michiel de Ruyter van Het Klokhuis (SchoolTV).

Maak nu de opdracht over de VIP van vroeger.
Vul online in of download het werkblad.