Karel de Grote

Naam: Karel de Grote
Leefde van: circa 747 – 814
Plaats: Heilige Roomse Rijk
Bekend van: het enorme rijk – bijna zo groot als Europa – waarover hij in de middeleeuwen heerste

Bekijk de video over Karel de Grote van Het Klokhuis (SchoolTV).

Maak nu de opdracht over de VIP van vroeger.
Vul online in of download het werkblad.