De Canon van Leeuwarden

De Canon van Leeuwarden: geen Willem van Oranje, wél Willem Lodewijk

Als kersverse educator bij het Historisch Centrum Leeuwarden moet je natuurlijk wel de geschiedenis van de stad kennen. Dus verdiepte ik mij in terpen, het Bieroproer en lapkepoepen. Het resulteerde in de Canon van Leeuwarden. Zónder Willem van Oranje, maar mét zijn neef Willem Lodewijk. En niet met Aletta Jacobs, maar met de Leeuwarder feministe Geesje Feddes in de spotlight. Bij alle 25 vensters ontwikkelde ik lesmateriaal, dat scholen kunnen gebruiken.

Samen met 70 leerlingen van basisschool De Oldenije is de Canon van Leeuwarden ingewijd: door de Oldehove na te bouwen, te schilderen als Wybrand de Geest en te dansen als Mata Hari. Onder meer de Leeuwarder Courant schreef een mooi artikel over de feestelijke lancering.